Privacybeleid van Wolfox

Gegevensverzameling

Wij verzamelen chatberichten, voorzien van een tijdstempel en het WhatsApp-nummer van de gebruiker. Namen worden niet gekoppeld aan nummers, tenzij de gebruiker deze informatie zelf deelt.

Opslag van Gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in Google's datacentrums in België en worden voor een periode van één jaar bewaard.

Internationale Overdracht van Gegevens

Gegevens worden versleuteld verstuurd naar OpenAI en Twilio, die zich buiten de EU bevinden. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie over hoe zij met gegevens omgaan.

Gebruik van Gegevens

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het faciliteren van de chatdienst. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en worden niet gebruikt voor trainingsdoeleinden door ons of door OpenAI.

Cookies en Tracking Technologieën

Onze website gebruikt geen cookies of vergelijkbare trackingtechnologieën.

Privacy van Kinderen

Onze chatbot is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via gen8@wolfox.nl.

Klachten

Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun lokale gegevensbeschermingsautoriteit als ze denken dat hun gegevens niet correct worden verwerkt.

Wijzigingen in het Beleid

Wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze website bijgewerkt. Houd deze pagina in de gaten voor de meest actuele informatie.